Polityka Prywatności i plików cookies

Dzień dobry pełne magii i emocji!
Jeżeli już tutaj dotarłeś, mimo magicznych pułapek i gęstej, iskrzącej mgły, to dla mnie znak, że jesteś prawdziwym bohaterem i cenisz swoją prywatność. Przekazuję Ci zatem dokument, w którym zapoznasz się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności, która opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz wykorzystania rozsypanych okruszkowych plików tzw. „cookies”🍪, innych tajników śledzenia oraz wykorzystywania informacji. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są podobne w przypadku każdej Strony. Dzień dobry pełne magii i emocji!!!

1. Informacje ogólne:

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej, dalej zwaną Serwisem www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.kolorowawiedza.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: 
  Variétés Nina Kołodziejczak
  ul. 3 maja 5/2
  95-200 Pabianice
  NIP: 7312008618
  REGON: 526394368
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@kolorowawiedzma.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Personalizacja produktów fizycznych (m.in. dedykacja).
  • Obsługa zapytań przez formularz.
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów.
  • Realizacja zamówionych usług i produktów.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Polityka prywatności i plików cookies w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 19.10.2023 r. Na ten dzień brak wcześniejszych wersji tego dokumentu.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@kolorowawiedzma

2. Jakie informacje na Twój temat mogę posiadać?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • inny adres wskazany w adresie dostawy,
 • adres wykonywanej działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • szczegóły zamówień i ustaleń składanych w sklepie Serwisu www,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • dane dostaw,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • statystyki,
 • treść komentarzy dodawanych na mediach społecznościowych (Facebok, Instagram),
 • informacje zawarte w dedykacji.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • składasz zamówienie
 • kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • obserwujesz moje profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych.

Część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia z których korzystam:

 • mechanizm sklepu internetowego, które gromadzą też Twój adres IP,
 • mechanizm składania zamówień w sklepie internetowym,
 • Facebook Pixel, Google Analytics, Facebook Connect
 • kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • obserwujesz moje profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych.

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu www.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

Serwis www jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH oraz Cloudflare.

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • Personalizacja produktów fizycznych (m.in. dedykacja)
  • kurierzy,
  • operatorzy pocztowi,
  • operatorzy płatności.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie,
  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu www.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacje w formularzach

 1. Serwis www zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis www może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis www, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Zarządzanie prywatnością

 1. Czy możesz zarządzać swoją prywatnością? Tak, oczywiście. Odpowiedź na to pytanie, w formie bardziej szczegółowej znajdziesz w wielu miejscach w tym dokumencie, ale również w poniższej liście tych możliwości:
  • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
  • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies,
  • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
  • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
  • ustawienia reklamy behawioralnej,
  • Google Analytics Opt-out,
  • Facebook Ads Settings.

8. Logi Administratora

 1. Czym są logi? Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest ten Serwis www. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

9. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

10. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis www korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu www.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

11.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania cookies otwórz ustawienia dostępne w poniższych wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. W przypadku urządzeń mobilnych:

12. Zmiany w polityce prywatności i plików cookies

Polityka prywatności może ulec modyfikacji, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności będą publikowane w tym punkcie. Na ten moment nie ma żadnych archiwalnych treści tej zawartości.

Masz dalej jakieś wątpliwości?

Jeśli dalej jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, dotyczące polityki prywatności i plików cookies, skontaktuj się ze mną. Zrób to również, jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś innego. Nie zależnie od tego, czy szukasz informacji odnośnie dedykacji do książki, zamówienia w sklepie, organizacji spotkania autorskiego czy realizacji własnego pomysłu, chętnie wysłucham i odpowiem na wszystkie pytania.

„…dziecko, aby być szczęśliwym, pokochaj jedną rzecz w sobie i patrz, jak ta miłość ogarnia całe twoje ciało, twoje myśli. Tak naprawdę nikt ci do szczęścia nie jest potrzebny prócz samej siebie. Bo najpiękniejsze szczęście jest w tobie. A to, co ci się wydaje, nie do końca jest takie, jakie jest. Ludzie mają oczekiwania, prawdziwi przyjaciele kochają cię za to, że jesteś, a nie, jaka jesteś czy kim możesz być. A wiesz, czym jest prawdziwe szczęście? To twoja dusza, twoja pasja, to cała ty. Twój umysł, twoje wewnętrzne dziecko. Szczęściem też jest to, że jesteś zdrowa, masz sprawne ręce, nogi i głowę, widzisz, czujesz, słyszysz. Pamiętaj o tym!”.

Website by Joanna Grafka

Copyright © 2023. All rights reserved.

„…dziecko, aby być szczęśliwym, pokochaj jedną rzecz w sobie i patrz, jak ta miłość ogarnia całe twoje ciało, twoje myśli. Tak naprawdę nikt ci do szczęścia nie jest potrzebny prócz samej siebie. Bo najpiękniejsze szczęście jest w tobie. A to, co ci się wydaje, nie do końca jest takie, jakie jest. Ludzie mają oczekiwania, prawdziwi przyjaciele kochają cię za to, że jesteś, a nie, jaka jesteś czy kim możesz być. A wiesz, czym jest prawdziwe szczęście? To twoja dusza, twoja pasja, to cała ty. Twój umysł, twoje wewnętrzne dziecko. Szczęściem też jest to, że jesteś zdrowa, masz sprawne ręce, nogi i głowę, widzisz, czujesz, słyszysz. Pamiętaj o tym!”.

Variétés Nina Kołodziejczak

Kontakt i dane

Variétés Nina Kołodziejczak
ul. 3 maja 5/2
95-200 Pabianice

(+48) 510-121-841

NIP: 7312008618
REGON: 526394368

Website by Joanna Grafka

Copyright © 2023. All rights reserved.